Indicadores Ecológicos del Paisaje Protegido

Indicadores Ecológicos del Paisaje Protegido

INVENTARIO DE AVES DEL PAISAJE PROTEGIDO
Nombre comun Nombre cientifico Libro Rojo Europa Libro Rojo España RD439 Region de Murcia Ley 7/95 Estatus
Zampullín chico Tachybaptus ruficollis NA   NA IE IE
SI  
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis NA   R IE IE
IM
Cormorán grande Phalacrocorax carbo NA   NA IE IE
I
Avetorillo Ixobrychus minutus NA   I IE V IE E
Martinete Nycticorax nycticorax NA   R IE V IE E
Garcilla cangrejera Ardeola ralloides NA   E E E
O
Garcilla bueyera Bubulcus ibis NA   NA IE IE
S*  
Garceta Egretta garzetta NA   NA IE IE
IE  
Garza real Ardea cinerea NA   NA IE IE IE IS  
Garza imperial Ardea purpurea NA   V IE V V ME  
Garceta grande Egretta alba

Cigüeña negra Ciconia nigra NA   E E E
MO
Morito Plegadis falcinelus NA   E IE IE
IO
Flamenco Phoenicopterus ruber NA   R IE V
S*
Tarro blanco Tadorna tadorna NA   R IE V IE SI  
Anade silbón Anas penelope NA   NA ¾ IE
IO
Anade friso Anas strepera NA   NA ¾ IE
IO
Cerceta común Anas crecca NA   NA ¾ IE
I
Anade real Anas plathyrhynchos NA   NA ¾ IE
S
Anade rabudo Anas acuta NA   NA ¾ IE
IO
Cerceta carretona Anas querquedula NA   R ¾ IE
M
Pato cuchara Anas clypeata NA   NA ¾ IE
I
Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris V E E E Ex ME
Pato colorado Netta rufina NA   R ¾ V IE IS  
Porrón común Aythya ferina NA   NA ¾ IE
IS
Porrón pardo Aythya nyroca NA   E E E
IO
Malvasía Cabeciblanca Oxyura leucocephala

E

I
Halcón abejero Pernis apivorus NA   NA IE IE
M
Chorlito gris Pluvialis squatarola NA   NA IE IE
M
Andarríos bastardo Tringa glareola NA   NA IE IE
M
Porrón moñudo Aythya fuligula NA   NA IE IE
M
Buitre leonado Gyps fulvus NA   O IE V Ex M
Aguila culebrera Circaetus gallicus NA   I IE IE IE E
Aguilucho lagunero Circus aeruginosus NA   V IE E Ex MI
Aguilucho pálido Circus cyaneus NA   K IE IE
IM  
Aguilucho cenizo Circus pygargus NA   V IE V V MI
Azor Accipiter gentilis NA   K IE V
I
Gavilán Accipiter nisus NA   K IE V
I
Ratonero común Buteo buteo NA   NA IE IE
S
Aguila calzada Hieraetus pennatus NA   NA IE IE
MI
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus NA   NA IE IE
SI  
Esmerejón Falco columbarius NA   K IE IE
I
Alcotán Falco subbuteo NA   K IE V
M
Halcón peregrino Falco peregrinus NA   V IE V IE S
Perdíz roja Alectoris rufa NA   NA ¾ IE*
S
Codorniz Coturnix coturnix NA   NA ¾ IE*
EM  
Rascón Rallus aquaticus NA   NA ¾ IE
S
Polluela pintoja Porzana porzana NA   K IE IE
M
Polla de agua Gallinula chloropus NA   NA ¾ IE
S
Focha común Fulica atra NA   NA ¾ IE
IS  
Cigüeñuela Himantopus himantopus NA   NA IE IE
ES
Avoceta Recusvirostra avosetta NA   R IE V V E
Alcaraván Burhinus oedicnemus NA   K IE IE
SI
Chorlitejo chico Charadrius dubius NA   K IE IE
EM  
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula NA   NA IE IE
M
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus NA   K IE V IE ME
Chorlito dorado Pluvialis apricaria NA   NA IE IE
MI
Avefría Vanellus vanellus NA   NA ¾ IE
I
Correlimos menudo Calidris minuta NA   NA IE IE
IM  
Correlimos zarapitín Calidris ferruginea NA   NA IE IE
O
Correlimos común Calidris alpina NA   NA IE IE
IM
Agachadiza chica Lymnocriptes minimus NA   NA ¾ IE
IM  
Agachadiza común Gallinago gallinago NA   K ¾ IE
I
Aguja colinegra Limosa limosa NA   NA IE IE
M
Archibebe común Tringa totanus NA   NA ¾ IE
M
Archibebe claro Tringa nebularia NA   NA IE IE
IM  
Andarríos grande Tringa ochropus NA   NA IE IE
IS*
Andarríos chico Actitis hypoleucos NA   NA IE IE
IS* 
Gaviota reidora Larus ridibundus NA NA ¾ TU
IS
Gaviota sombría Larus fuscus NA   NA ¾ IE
I
Gaviota patiamarilla Larus cachinnans NA   NA ¾ TU
S
Charrán común Sterna hirundo NA   R IE V IE E
Charrancito Sterna albifrons NA   R IE V V E
Fumarel cariblanco Chlidonias hybridus NA   V IE IE
M
Paloma bravía Columba livia NA   NA ¾ IE*
S
Paloma zurita Columba oenas NA   I ¾ IE IE S
Paloma torcaz Columba palumbus NA   NA ¾ IE*
S
Tórtola turca Streptopelia decaocto NA   NA ¾ TU
S
Tórtola común Streptopelia turtur NA   V ¾ IE*
E
Críalo Clamator glandarius NA   K IE IE
E
Cuco Cuculus canorus NA   NA IE IE
E
Lechuza común Tyto alba NA   NA IE IE
SI
Autillo Otus scops NA   NA IE IE
ES
Búho real Bubo bubo NA   R IE IE IE S
Mochuelo Athene noctua NA   NA IE IE
S
Chotacabras pardo Caprimulgus ruficollis K K IE IE
E
Vencejo común Apus apus NA   NA IE IE
E
Vencejo pálido Apus pallidus NA   NA IE IE
E
Vencejo real Apus melba NA   NA IE V
E
Martín pescador Alcedo athis NA   K IE V
IS 
Abejaruco Merops apiaster NA   NA IE IE
E
Carraca Coracias garrulus NA   R IE IE IE E
Abubilla Upupa epops NA   NA IE IE
SI
Torcecuello Jynx torquilla NA   NA IE IE
ME
Pito real Picus viridis NA   NA IE IE
S
Calandria Melanocorypha calandra NA   NA IE IE
S
Terrera común Calandrella brachydactyla NA   NA IE IE
S
Terrera marismeña Calandrella rufescens NA   NA IE IE
S
Cogujada común Galerida cristata NA   NA IE IE
S
Cogujada montesina Galerida theklae NA   NA IE IE
S
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris NA   NA IE IE
IS 
Golondrina común Hirundo rustica NA   NA IE IE
EI
Golondrina dáurica Hirundo daurica NA   NA IE IE
E
Avión común Delichon urbica NA   NA IE IE
EI
Bisbita común Anthus pratensis NA   NA IE IE
I
Lavandera boyera Motacilla flava NA   NA IE IE
EM
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea NA   NA IE V
IS
Lavandera blanca Motacilla alba NA   NA IE IE
IS
Petirrojo Erithacus rubecula NA   NA IE IE
IS
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos NA   NA IE IE
E
Pechiazul Luscinia svecica NA   NA IE IE
IM
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros NA   NA IE IE
IS
Tarabilla norteña Saxicola rubetra NA   NA IE IE
M
Tarabilla común Saxicola torquata NA   NA IE IE
IS
Collalba rubia Oenanthe hispanica NA   NA IE IE
E
Collalba gris Oenanthe oenanthe NA   NA IE IE
E
Collalba negra Oenanthe leucura NA   NA IE IE
S
Roquero solitario Monticola solitarius NA   NA IE IE
S
Mirlo común Turdus merula NA   NA ¾ IE
IS
Zorzal real Turdus pilaris NA   NA ¾ IE*
I
Zorzal común Turdus philomelos NA   NA ¾ IE*
I
Zorzal charlo Turdus viscivorus NA   NA ¾ IE*
IS
Ruiseñor bastardo Cettia cetti NA   NA IE IE
IS
Buitrón Cisticola juncidis NA   NA IE IE
S
Buscarla pintoja Locustella naevia NA   NA IE IE
M
Buscarla unicolor Locustella luscinioides NA R IE IE
M    
Carricero común Acrocephalus scirpaceus NA   NA IE IE
ME
Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus NA   NA IE IE
ME
Zarcero común Hippolais polyglotta NA   NA IE IE
E
Curruca rabilarga Sylvia undata NA   NA IE IE
S
Curruca tomillera Sylvia conspicillata NA   NA IE IE
ES  
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans NA   NA IE IE
E
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala NA   NA IE IE
S
Curruca zarcera Sylvia communis NA   NA IE IE
EM
Curruca mosquitera Sylvia borin NA NA IE IE
ME
Curruca capirotada Sylvia atricapilla NA   NA IE IE
IS 
Mosquitero silbador Phylloscopus sibilatrix NA   K IE IE
M
Mosquitero común Phylloscopus collybita NA   NA IE IE
IM  
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus NA   NA IE IE
M
Papamoscas gris Muscicapa striata NA   NA IE IE
E
Papamoscas cerrojillo Ficedula hipoleuca NA   NA IE IE
ME
Mito Aegithalos caudatus NA   NA IE IE
S
Herrerillo capuchino Parus cristatus NA   NA IE IE
S
Carbonero garrapinos Parus ater NA   NA IE IE
S
Carbonero común Parus major NA   NA IE IE
S
Pájaro moscón Remiz pendulinus NA   NA IE V
IS
Oropéndola Oriolus oriolus NA   NA IE IE
E
Alcaudón real meridional Lanius meridionalis NA   NA IE IE
SI
Alcaudón común Lanius senator NA   NA IE IE
E
Urraca Pica pica NA   NA ¾ IE
S
Grajilla Corvus monedula NA   NA ¾ IE
S
Corneja negra Corvus corone NA   NA ¾ IE
S
Cuervo Corvus corax NA   NA ¾ IE IE S
Estornino pinto Sturnus vulgaris NA   NA ¾ IE*
I
Estornino negro Sturnus unicolor NA   NA ¾ IE*
IS
Gorrión común Passer domesticus NA   NA ¾ IE
S
Gorrión molinero Passer montanus NA   NA IE IE
S
Gorrión chillón Petronia petronia NA   NA IE IE
S
Pinzón vulgar Fringilla coelebs NA   NA IE IE
S
Verdecillo Serinus serinus NA   NA ¾ IE
S
Verderón común Carduelis chloris NA   NA ¾ IE
S
Jilguero Carduelis carduelis NA   NA ¾ IE
SM
Lúgano Carduelis spinus NA   NA ¾ IE
I
Pardillo común Carduelis cannabina NA   NA ¾ IE
SI
Piquituerto Loxia curvirostra NA   NA IE IE
S
Escribano montesino Emberiza cia NA   NA IE IE
S
Escribano palustre          Emberiza schoeniclus NA   NA IE IE
IS
Triguero  Miliaria calandra NA   NA ¾ IE
IS